Bài kiểm tra chứng chỉ Kế toán FIA&CAT

 07/03/2012 - 02:24 
Bài kiểm tra chứng chỉ Kế toán FIA&CAT

Dưới đây là bài thi mẫu của chương trình FIA&CAT

Time allowance: 15 minutes

I/ Multiple choice questions
Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question.

1.    Which of the following are the elements of owners’ equity?
a.    Assets, liabilities, revenues and expenses
b.    Owner investments, withdrawals, revenues and expenses.
c.    Assets, liabilities, owner investments and withdrawals
d.    Revenues, expenses and withdrawals

2.    At any given point in time, it is possible to describe general ledger accounts as having an expected or "normal" balance: either a debit balance or a credit balance. This normal balance is on the side of the account, i.e., debit side or credit side, that represents the "increase" side of the account. In order, what is the normal balance for the Equipment account, the Owners Equity account, and the Sales Revenue account?

a.    debit, credit, credit
b.    debit, debit, debit
c.    credit, debit, credit
d.    None of the above

3.    Which of the following would be true if the amount received upon providing services for customers were recorded as an increase in withdrawals?

a.    Owners’ equity would be overstated
b.    Assets would be overstated.
c.    Liabilities would be understated.
d.    None of the above

4.    A company buys a one-year insurance policy on February 1, 2006, and immediately pays in cash the $720 insurance premium. The companys bookkeeper records the transaction by crediting the Cash account for $720 but debits Insurance Expense for $720, instead of debiting Prepaid Insurance, which would be the correct entry. Based on this information, which statement concerning the trial balance is correct if the company leaves this situation as it is?

a.    The trial balance is correct as it is.
b.    The total debits of the trial balance do not equal the total credits of the trial balance.
c.    The total debits on the trial balance are higher than the total credits.
d.    The total trial balance debits equal the trial balance credits but one or more account balances are incorrect.

5.    Which of the following are true about owners’ capital and owners?

a.    Owners’ capital includes all investments made in the business.
b.    Withdrawals are considered to be a part of owners’ capital.
c.    The investors in the business are the owners of the business.
d.    All of the above are true.

6.    What credit is required as part of an adjusting entry when a prepaid expenses is initially recorded as an expense?

a.    A credit to an asset account.
b.    A credit to a deferred revenue account
c.    A credit to an expense account
d.     A credit to a contra account

7.   A proprietorship has total assets of $1,000,000, total liabilities of $300,000, and total owners equity of $700,000. What is the debt ratio (rounded to the nearest percent)?

a.    33%
b.    40%
c.    70%
d.    30%

8.   Which of the following “red flags” that a company is suffering from an inability collecting and may soon suffer a cash shortage?

a.    Inventory turnover is too slow
b.    Days’ sale in receivables is growing faster than for competitors
c.    Cash flow from operations is consistently lower than net income
d.    Sales, receivables, and inventory are not moving together

9.    One of your companys business checks clears the bank at its correct amount of $500. The transaction that underlies this check was the cash purchase of office supplies. The entry was recorded as a debit to Insurance Expense for $50 and a credit to Cash for $50. The correcting entry should include which of the following?

a.    A debit to Accounts Receivable for $450
b.    A credit to Supplies Expense for $500
c.    A credit to Cash for $50
d.    A credit to Cash for $450

II/ Problems

1. Following is the information of  SouthOak Company in April 2011:

(1) Accounts receivable of $1,550, were received in cash on April 12.
(2) The company sold merchandise costed $150,000 for $44,000 cash and $130,000 on credit.
(3) The company collected $147,500 from customers paying their accounts.
(4) Accounts payable of $2,500 were paid via bank accounts.
(5) The company collected $500 from customers for services provided in April, the cost of goods sold are $350.

Required: Prepare journal entries to record above transactions.
(This page is intentionally left blank)

 

Tag: Bài kiểm tra ,  chứng chỉ Kế toán FIA , CAT
Trang ĐầuTrang Đầu In Tài LiệuIn Tài Liệu EmailEmail

Bạn hãy bình chọn cho bài viết:

Số lần Vote: 73 lượt/ Số lượt xem: 1528

Comment bài viết:

Ý kiến bạn đọc


Hiện tại chưa có comment nào. Bạn hãy là người đầu tiên


Họ và Tên: Email:
Các tin liên quan
 

Tên Giảng Viên:  Ms.Trần Thị Minh Hải

Giới Thiệu:  Hiện bà Trần Thị Minh Hải là giảng viên tại công ty CP Đào tạo và Tư vấn nghiệp vụ Ngân hàng, kiêm phụ trách quan hệ khách...

Xem tiếp

Tên Giảng Viên:  Mr. Nguyễn Huy Tâm, CPA

Giới Thiệu:  Hiện ông Tâm là Chủ nhiệm Kiểm toán - Hãng Kiểm toán quốc tế Crowe Horwath International, trước đó ông Tâm đã từng làm Giám...

Xem tiếp
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiem soat noi bo
Bài viết: Bài kiểm tra chứng chỉ Kế toán FIA&CAT Đánh giá bởi: V9J67DU vào 16:04:2014. Bài kiểm tra, chứng chỉ Kế toán FIA,CAT Bài kiểm tra chứng chỉ Kế toán FIA&CAT,Dưới đây là bài thi mẫu của chương trình FIA&CAT Vote: 9.8 rate 10 9400 lượt đánh giá

tai game pikachu, tai game pikachu mien phi, game pikachu mien phi, tai game pikachu mien phi ve dien thoai, tai game pikachu cho dien thoai, tai pikachu mien phi, tai pikachu cho dien thoai, game pikachu cho dien thoai, tai game danh bai cho dien thoai, tai game danh bai, tai game danh bai online, tai game danh bai iwin, game danh bai, game danh bai online, game danh bai iwin, game ai la trieu phu, download game ai la trieu phu, game ai la trieu phu 2013, game ai la trieu phu online, game ai la trieu phu offline, facebook cho dien thoai, tai facebook cho dien thoai, download facebook cho dien thoai, facebook danh cho dien thoai, download facebook cho dien thoai nokia, talking tom cat, game talking tom cat, tai talking tom cat, opera mini, tai zalo cho dien thoai, download viber cho dien thoai, tai viber ve dien thoai, tai phan mem viber cho dien thoai, viber cho dien thoai, tai viber cho dien thoai, tai game avatar ve dien thoai, tai game avatar cho dien thoai, tai game avatar, download khi phach anh hung, tai khi phach anh hung, game khi phach anh hung, tai game khi phach anh hung cho dien thoai, tai game dao vang ve dien thoai, game dao vang cho dien thoai, tai game dao vang cho dien thoai, zalo cho dien thoai, tai zalo cho dt, tai zalo chat ve dien thoai, tai zalo chat, phim sex online, xnxx.com, lauxanh.us, vungtrom.com, Phim Sex, vungtrom.com, anh hot, clip hài, nhac san, lauxanh.us, xnxx.com, đóng gói, dong goi, vận chuyển, van chuyen

"));